Haslev Gymnastik Forening

Blev stiftet den 12. juni 1972
med hjemsted i Faxe Kommune.

Foreningen er tilsluttet
DGI Midt- og Vestsjælland.

 

Er en lille enstrenget forening,
der tilbyder gymnastik og
motion til primært voksne
kvinder og mænd, herunder
seniorer.

Tilbud veksler fra sæson til
sæson afhængig af efter-
spørgsel. Der vil i sæsoner
også være tilbud om akti-
viteter for børn og unge.

Fra sæson 2019/2020 blev
et online tilmeldings- og 
betalingssystem taget i
brug.

Aktivitetssteder:

Sofiendalskolen/Midtskolen

Haslev Hallen, hal C 

Sportshallen Vesterled

 

Foreningens CVR-nummer:       23486210

Foreningens kontakttelefon:     40575804

Kontaktadresse:                     Mindevej 7, 4690 Haslev

Foreningens hjemmeside:        www.haslevgf.dk 
 

Formand:     Karen Margrethe Jensen         
                  Tlf.: 56380130 
                  Mail: jensen24@post.tele.dk

  

Kasserer:     Birgit Lykke Andersen
                  
Mindevej 7, 4690 Haslev
                  
Tlf.: 40575804
                  
Mail: b.lykke.a@gmail.com

Ordinær Generalforsamling:   

Afholdes i marts måned iflg.
vedtægter.
Indkaldelse via annonce i
et af de lokale blade.
HASLEV GYMNASTIK FORENING | Levetoftevej 24 | 4690 Haslev | Tlf.: +45 56380130