Ansøgning om tilskud:


 Hvis du/I har problemer
med betaling af kontingent
for dit/jeres barn/børn.

             

 Så har du/I mulighed

for at søge om
tilskud/betaling
via nedenstående

  Link til puljen er her: 


          
http://www.faxekommune.dk/retningslinjer-stoette-boern-unges-kultur-fritidsaktiviteter
  
Du/I kan også kontakte
Haslev Gymnastik Forening
via hjemmesiden 
for nærmere information
 
HASLEV GYMNASTIK FORENING | Levetoftevej 24 | 4690 Haslev | Tlf.: +45 56380130