Ansøgning om tilskud:


 Hvis du/I har problemer med betaling af kontingent for dit/jeres barn/børn.
             
                  Så har du/I mulighed for at søge om tilskud/betaling via nedenstående

             Link til puljen er her: 


             
http://www.faxekommune.dk/retningslinjer-stoette-boern-unges-kultur-fritidsaktiviteter
  
Du/I kan også kontakte Haslev Gymnastik Forening
via hjemmesiden
 for nærmere information
 
HASLEV GYMNASTIK FORENING | Levetoftevej 24 | 4690 Haslev | Tlf.: +45 56380130